Ydelser

Vi har designet TAG DEL for at alle kan inddrage sin omverden i at løse samfundets udfordringer.

Holdet på TAG DEL har mange års erfaring med digital borgerinddragelse og samskabelse med både praktisk og teoretisk viden om social innovation, midlertidig og stedspecifik byrumsudvikling samt inddragelsesdesign. Kontakt os for et uforpligtende tilbud eller møde i forhold til nedenstående ydelser:

Foredrag og inspirationsoplæg:

Oplæg med gode eksempler fra www.tagdel.dk med tips og tricks til både fysisk og digital samskabelse og borgerinddragelse, social innovation og samfundsorienteret iværksætteri. Vi har holdt oplæg til konferencer, for organisationer og kommuner, på skoler og uddannelsesinstitutioner og mange flere steder. Vi har fingeren på pulsen i forhold til de nyeste trends.

Konsulentydelser:

Skal du starte et samskabelses- eller borgerindddragelsesforløb i din kommune, din by-del, din organisation eller på din skole, så faciliterer vi gerne forløbet sammen med jer. Vi tilbyder design af profil og udfordringer her på TAG DEL, udvikling af inddragelsesstrategi digitalt og fysisk og varetager community management. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Vi har samarbejdet med Miljøministeriet og mange forskellige komnuner (bl. andre København, Aarhus, Ikast-Brande).

Partnerskaber og rådgivning:

Skal din organisation i gang med inddragelses- og samskabelsesprocesser med borgere, frivillige eller medarbejdere? Har I et stedsspecifikt eller midlertidigt byudviklingsprojekt, hvor I overvejer at inddrage brugere som partnere eller medskabere? Få sikret en konstruktiv start med TAG DEL med som projekt- og sparringspartner. Vi tilbyder strategisk rådgivning om metodiske tilgange og mindset og indgår gerne i partnerskaber.

Byvandringer:

TAG DEL-sekretariatet består af ivrigt samskabende og projektudviklende individer med både teoretisk og praktisk erfaring stedsspecifik og borgernær byudvikling. På baggrund af de mange eksempler fra www.tagdel.dk og talrige projekter i og omkring København. Skal dit hold, din klasse, din arbejdsplads eller dit lærerkollegie rundt på en interessant byvandring (m/u cykler), så tag med en guide fra TAG DEL.

Kontakt tagdel.dk