Om TAG DEL

Hvorfor TAG DEL?

TAG DEL er sat i verden fordi vi kan skabe mere socialt innovative løsninger, hvis vi gør det muligt for alle at bidrage med netop deres kompetencer og ressourcer. Derfor er TAG DEL for alle, der har lyst at tage del i at skabe bedre løsninger på vores samfunds udfordringer og være med til at føre løsningerne ud i livet. TAG DEL er kort sagt en platform for deling og samarbejde på tværs af foreninger, institutioner og virksomheder med borgerne og deres interesser, ideer og input i centrum. TAG DEL platformen er gratis at bruge for alle.

Hvordan virker TAG DEL?

Kernen i TAG DEL platformen er, at alle platformens brugere kan oprette en samfundsmæssig udfordring og invitere hinanden til at hjælpe med at finde løsninger på udfordringen. Når en bruger ønsker at føre en eller flere løsninger på en stillet udfordring ud i livet kan vedkommende invitere platformens øvrige brugere til en begivenhed, hvor den nye løsning realiseres. TAG DEL er designet som en meget demokratisk og social platform, hvor brugerne, af systemet og hinanden, hele tiden opfordres til at bidrage til og forholde sig til hinandens udfordringer og forslag til løsninger – brugerne kan bl.a. ’støtte’ hinanden og hinandens indhold, de kan ’bygge’ videre på hinandens løsninger og invitere hinanden til udfordringer og begivenheder. Formålet hermed er, at brugerne får en rolle som kreative medskabere af løsninger på andre brugeres udfordringer. Dette medvirker til, at den enkelte brugers følelse af medejerskab, engagement og motivationen til efterfølgende også at involvere sig, når et projekt skal føres ud i livet, øges. Endvidere er TAG DEL platformen designet med henblik på at understøtte etablering af nye og særligt handlingsorienterede netværk på tværs af platformens forskellige brugere. Det gør TAG DEL ved at gøre det lettilgængeligt for brugerne at dele viden, erfaringer og inspiration og i det hele taget få øje på hinanden i en kontekst, hvor fokus er på handling og løsning af udfordringer i fællesskab.

Hvad kan jeg bruge TAG DEL til?

Du kan fx få ideer til en ny kampagne eller kommunikationsstrategi, planlægge et sportsstævne, afholde høring om udvikling af et lokalområde, udvikle og realisere lokale initiativer der giver udsatte grupper bedre vilkår, afholde en konkurrence om nye ideer til grøn transport i byerne, mobilisere indsamlere til en kampagne og meget, meget mere.

TAG DEL er for alle

På TAG DEL er alle velkomne; borgere, frivillige foreninger, offentlige institutioner og virksomheder. For at bruge TAG DEL skal du først oprette en personlig profil og derefter kan du oprette en organisationsprofil, hvis du fx repræsenterer en forening, et projekt, en offentlig institution eller en virksomhed. TAG DEL er gratis at bruge for alle!

Bag TAG DEL

TAG DEL er udviklet af og er et selvstændigt projekt under KPH – Københavns projekthus. 
KPH er en forening og et projekthus for kulturelle og sociale iværksættere. Foreningens formål er at skabe rammer, udviklingsmiljøer og samarbejder, som understøtter sociale og kulturelle igangsættere. KPH og TAG DEL er en non-profit forening og er uafhængig af partipolitiske, religiøse og kommercielle interesser.

TAGDEL.dk er udviklet i samarbejde med virksomheden Aion, der er baseret på ideen om at styrke den demokratiske deltagelse i samfunds- og foreningsliv, gennem sammentænkning af demokratiske processer og nye teknologiske muligheder.

TAG DEL projektet har tilknyttet en følgegruppe bestående af følgende personer:


 • Andreas Hjorth Frederiksen, leder af Social+
 • Casper Bo Danø, landssekretariatsleder i FriSe – Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark
 • Sofie Billekop, udviklingskonsulent hos Frivilligrådet

 • Ia Brix, souschef I Ældre Sagens Frivilligafdeling

Udviklet sammen med brugerne

Konceptet for TAGDEL.dk er, gennem en række brugerinddragelsesworkshops, blevet udviklet sammen med platformens brugere. Der har bl.a. været afholdt en række workshops med studerende på videregående uddannelser. Endvidere har følgende foreninger været med til at udvikle konceptet for TAGDEL.dk:

 • Muskelsvindfonden
 • DANSIC

 • Ældre Sagen

 • FDB (Coop)
 • DFUNK – Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk
 • NOVUM

 • NAU – Netværket af Ungdomsråd

 • FriSe – Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark
 • Nødhjælpens Ungdom

 • Ungdommens Røde Kors

 • SUHM – Sammenslutningen af Unge Med Handicap
 • De grønne pigespejdere

 • Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk

 • Kræftens Bekæmpelse

 • KPH – Københavns projekthus

Formål og mission

TAGDEL.dk er en platform, der gør det muligt for mange flere at involvere sig i vores samfunds udfordringer, så vi kan skabe bedre løsninger. Det er dog ikke nok, at vi sammen udvikler gode ideer 
til nye løsninger – vi skal også realisere dem. Derfor et det helt afgørende, at vi i fællesskab skaber løsningerne, så vi hver især føler medejerskab og har lyst til at tage aktivt del når løsningerne skal realiseres.

Formålet med TAGDEL.dk er derfor:

At gøre det meningsfuldt for flere at tage aktivt del i at skabe og realisere løsninger på samfundets udfordringer

Bag ved TAG DEL.dk’s formål ligger en meget klar vision:

At gøre danskerne til de mest samfundsengagerede og aktive medborgere i verden