Takt og tone

På TAGDEL.dk har vi fokus på at løse udfordringer sammen. For at sikre en konstruktiv samtale er det nødvendigt med nogle basale regler for takt og tone. Hvis reglerne brydes forbeholder vi os ret til at fjerne det enkelte indlæg, eller i særlig grove tilfælde afsenderprofilen.

Som bruger på TAGDEL.dk skal du være med til at sikre en god takt og tone. Oplever du brud på reglerne skal du straks oplyse det til abuse@tagdel.dk. Reglerne på TAGDEL.dk er:

  • Regel 1 Udfordringer, forslag og kommentarer må ikke være i strid med gældende lovgivning
  • Regel 2 Der må kun oprettes en brugerprofil pr. person. Brugerprofiler må ikke være anonyme eller falske
  • Regel 3 Udfordringer, forslag og kommentarer skal forholde sig til samfundsrelevante udfordringer og løsning af disse
  • Regel 4 Udfordringer, forslag og kommentarer må ikke være racistiske eller injurierende
  • Regel 5 Udfordringer, forslag og kommentarer må ikke være skrevet i en grov tone
  • Regel 6 Udfordringer, forslag og kommentarer må ikke udlevere personlige oplysninger
  • Regel 7 Udfordringer, forslag og kommentarer må ikke have karakter af kommerciel annoncering

Derudover er ordet frit og din deltagelse meget velkommen!