Avatar utmose profil

Hvordan skaber vi en rigere natur i Utterslev Mose?

af Fremtidens Utterslev Mose i Natur & miljø

Utterslev Mose er rig på naturoplevelser, men potentialet for en langt rigere natur med større biodiversitet er stort. Vi ved, at vandmiljøet i mosen er kategoriseret som værende dårligt og det skal vi finde løsninger på.

Utterslev Mose er også en naturpark, og dermed både natur og park, og den er samtidigt omkranset af boligområder og bruges derfor aktivt af borgere til alverdens aktiviteter såsom udflugter, løbeture og lignende.

Spørgsmål:

Biologisk mangfoldighed:
- Hvordan kan der arbejdes med de grønne arealer, så det fremmer den biologiske mangfoldighed?
- Hvordan kan beboerne og institutionerne i lokalområdet bidrage til at skabe en rigere natur? Hvad skal der til for, at du eller din institution vil være med i løsningerne? Tænk gerne helt konkrete forslag...

Vandmiljøet:
- Hvordan kan vi gøre denne problematik interessant at arbejde med for både borgere, institutioner og politikere?

Her præsenterer Jens Christian Elle, Miljømedarbejder ved Brønshøj Husum Lokaludvalg denne udfordring ved Visionsseminaret i EnergiCenter Voldparken: (Beklager den lidt dårlige lyd ind imellem)

Mange tak for jeres bidrag

 • User profile default

  Mindre græsørken
  Lave større områder hvor græs og urter vokser højt, slås to gange årligt eksempelvis til hø evt til ko-/fårlaug til vinterfoder.
  Det formidles hvorfor det er vigtigt med skilte der også formidler natur. og slåede stier rundt i de nye naturområder.
  Godt eksempel er Vild med Vilje: http://www.vildmedvilje.dk/

 • User profile default
  en dag siden
  lise nielsen

  Det kræver først og fremmest en storstilet indsats regionalt, som vedrører vandkvaliteten i Utterslev mose. På et senere stadie kan vedligeholdelse ske af frivillige / laug / foreninger. Der må være fonde at søge samt mulighed for at koble uddannelses institutioner på, som kan udføre projekter i samarbejde med virksomheder såsom Krüger i Gladsaxe (specialister i vandrensnings anlæg)

  For at øge biodiversitet og naturpleje samt den naturlige økobalance, er det oplagt at have kogræsserlaug, bilaug med vilde bier, naturpleje, fugle, fårelaug, vild natur (sprednings korridorer ) mv

  Eks. bruge Utterslev Højs koncept med vejledning til parcelhusejere, hvordan det er muligt at få mere diversitet i sin have. Der kan laves en konkurrence om "Årets vildeste have" som kåres ved Mosetræf. (som modstykke til kolonihaveforeningernes prydhave)

  Tanja, Lise, Holger, Pia

 • User profile default

  Vand
  - Forbedring af vandmiljøet

  Land
  - omlægning af alle overflødige plæneområder til overdrev og enge med kreative stiforløb
  - lave bredzonerne til søen mindre markante - flade bredderne ud, så der opstår lavvandede områder
  - bløde skovbrynene op, så der ikke er så markante overgange ml plæner og skovområder

 • User profile default

  Biologisk mangfoldighed
  Etableringen af bålpladser osv. kan med fordel være på græs arealerne. Grønne overgange mellem søerne, begrænsning af menneskelig påvirkning (besøg, biler).

  Vandmiljø
  I forhold til at gøre problematikken interessant for borgere, institutioner og politiker, vil et fokus på klimaforandringer måske have en gavnlig effekt – skybrud kan de fleste efterhånden forholde sig til. Et fokus på den negative effekt af det på mosen mht. kloakvand, lugtgener, effekt på biodiversiteten osv..

 • Stop næringstilførsel først!
  Hvis vi ikke får stoppet de omkring 30 kloakoverløb, giver det ikke værdi/mening at oprense mosen.
  Skybrudsløsninger kan hjælpe med denne opgave. Opholdsbassiner til det forurenede vand, så det ikke blandes med mosevandet.

  Når vi har standset tilførslen skal det egentlige oprensningsarbejde igang. Derved bliver opgaven mere overskuelig, både i et økonomisk og tidsmæssigt perspektiv.

 • User profile default

  Lave en kælkebakke af slam fra oprensningen.
  Phosfor mv. fra slammet skal udvindes og genbruges til ny teknologi.
  Oprette et friluftsbad i de nu rene søer.
  Oprettelse udsigtspaviion'er.

 • Avatar dig 1
  en dag siden
  Carsten Theede

  Kunne man evt. lave et partnerskab med Verdens Skove, som arbejder virkelig med Vild Natur. De har nogle ret seje og kantede projekter og er gode til at formidle alternativt. Her er deres program om Vild Natur: https://www.verdensskove.org/vild-dansk-skovnatur
  Hvis jeg husker rigtig, så er det er dem, der kæmpede ihærdigt og fik bisoner ud i Almindingen på Bornholm.

  Ift. det kreative, så laver de lige nu en kampagne, hvor de forsøger at redde de 'grimme' dyr også i stedet for at det kun er de søde ;) Det er ret sjovt.

  De har også lavet et supermarked på Roskilde Festival, hvor der på varedeklarationen, står hvor meget skov, der er blevet fældet i produktionsprocessen. Fx: