Avatar utmose profil

Hvordan kan vi bruge Utterslev Mose som social løftestang?

af Fremtidens Utterslev Mose i Socialt Arbejde

Naturen kan noget helt særligt for borgere, der befinder sig i en socialt udsat position. Folk som er ramt af stress, ensomhed eller traumer generelt kan have stor gavn af at komme mere ud i naturen.
Naturpleje med håndkraft, får og køer giver ikke alene en mere mangfoldig bynatur, men kan også være med til at skabe nye fællesskaber og øge den fysiske og mentale sundhed. Vi ønsker at finde en måde, hvorpå vi kan motivere flere i en udsat position til at besøge Utterslev Mose og bruge naturområdet som en social løftestang.

Spørgsmålet er, hvordan vi gør det bedst:
- Er der brug for særlige faciliteter, fx bålsteder, sansehaver eller noget helt tredje?
- Hvilke aktiviteter kan være med til at motivere borgere i en udsat position til at besøge Utterslev Mose?
- Kender I andre succesfulde tiltag (nationalt eller internationalt), hvor specifikke naturområder har skabt særlig værdi for socialt udsatte borgere?

Her præsenterer Esther Juel Jepsen fra Københavns Teknik- og Miljøforvaltning udfordringen på Visionsseminaret i EnergiCenter Voldparken:

Mange tak for jeres bidrag.

 • Avatar nikolaj tern sq
  mindre end et minut siden
  Nikolaj Noel Christensen

  Hej Alle :)
  Jeg har i forvejen været i kontakt med http://bybi.dk/ da der nærmest eksistere en honning type fra alle større væsentlige kvarter i byen, men ikke Brønshøj - Husum/Bispebjerg/Nordvest og ved jo at vi har op til flere som producer honning enten i selve mosen eller ude i villaerne som grænser op til mosen.
  Her kunne man måske lave en håndsrækning til dem der har det svært og engagere dem ved at lære at slynge honning og arbejde med bistader(Har en forestilling om det må være ret meditativt).
  I min besked fra Bybi lyder sådan her "Tusind tak @Utterslev_mose . Vi nyder virkelig at smage på alt den skønne honning by bierne samler i de forskellige bydele og ville være skønt med en Utterslev honning i samlingen. Vi samarbejder også med lokale biavlere, så i hvis i kender ngen, må i meget gerne sende dem vores vej :) " Beskeden er via instagram; Utterslev_mose Bedste hilsner Nikolaj

 • User profile default
  3 dage siden
  lise nielsen

  Socialforvaltningen og/eller socialpsykiatrien skal stå som formidler/ansvarshavende af projektet.
  Projektet består af Utterslev moses forskellige aktivitetstilbud overfor målgruppen .
  Mosens tilbud er f.eks : naturpleje, Langholmen/heelende have, kogræsserlaug, fårelaug, bilaug.
  Målgruppen: stressramte og sygemeldte .

  Tanja, Lise, Holger, Pia

 • User profile default

  Grill- og bålpladser
  Den grundlæggende idé er, at skabe sociale relationer og begivenheder på lækre grill- og bålpladser. At lokke alle borgere ud i naturen og tilberede mad sammen i naturen. Skraldespande vigtigt!
  Det kræver at pladserne planlægges og anlægges. Det kræver noget økonomi og efterfølgende drift.

  Inspiration fra http://www.oenskelegepladser.com/blhuse-og-blpladser

 • User profile default

  Forbedret adgang for handicappede. "Røde langelænder pølser" som lokkemad for udsatte borgere i form af: bål, fiskeklub, yderligere brug af Streyf, "kom og klip et får hos Utterslev moses Græsningslaug", trænings legeplads. Opret et bindeled mellem ensomme borgere og lokale hundeejer, som vil have interesse i at få deres hund luftet.

 • User profile default

  Børn i socialt udsatte familer kommer sjældent ud og får naturoplevelser.
  Skoler og daginstitutioner kunne her spille en større rolle - men der mangler faciliteter a la Streyf, som altid er overbooket. Der er derfor behov for flere lignende steder, i sær bålsteder/-hytter, shelters eller lignende. Disse skal også kunne bruges udenfor de almindelige "åbningstider", weekend osv. som børnene og deres familier kan anvende. Placering bør ikke være i selve mosen, men i udkanten/grænseområder.
  Der bør samtidig udvikles materiale og aktivtietsguidestil skoler/institutioner/familier. Vi mangler ideer til hvordan man i højere grad får involveret familierne? Evt informationspjecer, jævnlige arrangementer/aktiviteter - fx "etnisk mad i mosen" - som trækker dem med?

 • User profile default

  Integration af indvandrere med landbrugsbaggrund

  4 delprojekter
  - Naturpleje med høslæt - le
  - Etablering af dyrkningshaver på ubrugte plænearealer
  - Fåreavlerlaug på ubrugte plænearealer
  - Lystfiskerforeninger for indvandrere - lære at fiske "rigtigt", de rigtige arter

  Vi tilstræber at tilknytte mentorer til grupperne

 • Opholdsplads i pagt med naturen - muligvis et skjul, til ca 15 personer, hvor man kan nyde naturen samtidig med at man nyder en madpakke og hviler benene.
  Skjulet skal ikke ødelægge naturen - men understøtte oplevelsen af naturen. Desuden skal det være både komfortabelt og modstandsdygtigt. Det eksisterende tårn hærges forholdsvis ofte.
  Det skal ligge ud til vandfladen - med nem adgang fra stier. Adgangsforhold for alle - også kørestolsbrugere.
  Forslag til placering og midler til realisering mangler. Et forslag til placering er i nærheden af Ruten, så det er nemt for lokale i Tingbjerg at gå dertil - desuden er det et af de bedste udsigtspunkter over vandfladen.

 • User profile default

  Mosevandring
  Etablere en fast vandredag - en walk and talk for alle. Turene varierer fra gang til gang, og kan have temaer relateret til mosen, men også andre emner kan bringes op eksempelvis planter, fugle, mosens historier, insekter, sankning.
  Formålet er at inddrage flest muligt på tværs af kulturelle og sociale skel. På turene får man relationer og positive oplevelser.
  Konceptet kunne organiseres ved at lokaludvalgets sekretariat faciliterer information. Det kan organiseres ved Facebook/lokalavisen mv.

 • Avatar dig 1
  3 dage siden
  Carsten Theede

  Der er et vildt godt initiativ, hvor en fiskeskole fra Fyn tager unge flygtninge med ud og fiske og på den måde lærer de både hinanden at kende på tværs af kulturer samtidig med at der snakkes om danske skikke samt selvfølgelig skikke og særpræg fra respektive lande. & så lærer de dansk også. Ret godt initiativ, synes jeg :-)

 • User profile default

  Etablering af af en "klappe-dyr ZOO" (får, geder, kaniner m.v.)
  Ideen er den, at den skal passes af socialt udsatte og samtidig kunne tiltrække de socialt udsatte.
  Kommunen kan anvise socialt udsatte at arbejde i ZOO'en.

 • User profile default

  Utterslev Mose - natur- og kulturhistorisk formidling. Nogle overvejelser

  Utterslev Mose er dét område i det nordlige København, hvor natur, gammelt kulturlandskab og by mødes i en mosaik, som kan give meget varierede oplevelser. Mosen har et særkende, dens størrelse. Den har desuden, sammen med den tilstødende Høje Gladsaxe Park, de væsentligste naturkvaliteter i området.

  Mosen rummer en natur- og kulturhistorie, som ofte overses. Der findes stort set intet relevant materiale om mosens geologi, historie (bortset fra svenskekrigene), landbrugets anvendelse af området helt frem til 2. Verdenskrig og forholdet mellem mosen og byen.
  Nogle få af mange spændende historier er begyndt at blive fortalt; men formidling af det oversete kan på et seriøst grundlag være med til at drage nye folk mod mosen. Formidling gennem skoler, børneinstitutioner og foreninger er oplagte muligheder.

  Lokal forankring

  Mosens naboer, både i villakvarterer og boligbebyggelser har et meget nært forhold mosen.
  Mange har boet i en lang årrække og flytter ikke frivilligt. Mange villaer har gået i arv og hér ligger historisk viden gemt.

  Mange danske ornitologer, biologer, biologilærere, naturfotografer m.fl. har trådt deres barmesko i Utterslev Mose de sidste 6 årtier. De udgør stadig det uofficielle netværk bag arbejdet for at fremme mosens natur. Det er deres mose, det er dér det begyndte og de kommer der endnu.
  Denne forankring blev styrket med skabelsen af Naturværkstedet Streyf omkring år 2000. Her er nye småfolk blevet inspireret og undervist til at forstå naturen og mosen - og det har forhåbentlig medvirket til at beskytte mosens fremtid ind i en medietid. Denne udvikling skulle gerne fortsættes og styrkes.
  Initiativer om mosen som social løftestang bør bl.a. tage udgangspunkt i disse erfaringer.

  Socialpsykiatrien
  En ny koncensus tager over i socialpsykiatrien. Som et aktivt supplement til medicinering og terapi bliver naturaktiviteter inddraget. Det første projekt i UM vil forhåbentlig løbe af stabelen i 2017.

  Integration

  Mange indvandrere kommer fra traditionelle landbrugssamfund. Vi har set dem komme spontant til høslætarrangementer og slå leen hjemmevant. Her ligger formodentlig et uudnyttet potentiale i integration, naturpleje og måske små demonstrationsagre.

  Anvendelse og slid

  Øget anvendelse af et område kvalitativt og kvantitativ medfører bl.a., at
  det generelle slid på området vil øges
  behovet for pasning af publikumsfaciliteter vil stige
  muligheden for interessekonflikter mellem forskellige typer arealanvendelse øges
  fredede plante- og dyrearter kan blive truet

  Forskellige muligheder bør overvejes

  Zonering af mosen må være det basale værktøj, så bestemte arealer udlægges til et eller flere primære formål
  De biologisk mest værdifulde områder med dertil hørende spredningskorridorer / stepping stones friholdes for etablering af yderligere publikumsfaciliteter.

  Visioner om Utterslev Moses fremtid bør baseres på at beskytte og formidle det unikke. Det der lige så vel gøres andre steder må have lavere prioritet.

  Troells Melgaard