Inddragelse
af
Pårørende
og
Omverdenen

Avatar hvid

Hvordan inddrager vi omgivelserne omkring Byen for Livet?

af Byen for Livet i Byrum

Byen for Livet skal ikke blot være en by for mennesker med demens, men også et attraktivt sted for de lokale omgivelser. Et åbent og aktivt bymiljø må ikke ske på bekostning af de plejekrævende beboeres tryghed og trivsel - hvordan skaber vi denne balance? Hvordan skaber vi trygge og åbne rammer for både beboere, pårørende, gæster, erhvervsdrivende og kunder? Hvordan bliver bydelen attraktiv for borgere i lokalområdet? Hvordan skaber vi vekselvirkning mellem Byen for Livet og lokalområdet?

 • User profile default

  Der hvor jeg arbejder, har et partnerskab med en skoleklasse som afholder deres valgfag hos os, det var imens vigtig for mig som teamleder at de unge fik en masse viden med for at kunne håndtere forskellige adfærd, de fleste var meget taknemmeligt for undervisning og rådgivning, det er mega vigtig med information, information og atter information.

  • Avatar lh cf118560

   Hej Katrin :-) Jeg er nysgerrig på mere viden om det du skriver: Hvilket fagområde er du teamleder for? Og i hvad fik de unge undervisning og rådgivning? Hvad omhandler den information om, som du nævner? Hvilken alder har de unge du nævner her? :-)

  • User profile default
   19 minutter siden
   Kathrin Terkelsen

   Hej Birgitte
   det er elever i 8.og 9. klasse, jeg har givet dem en overordnet undervisning ift. demens, hvad der findes af demensformer, hvad der er vigtig ift. vores arbejde osv. hvordan man tackler en sygdom som demens, hvis man kan tale om at kunne tackle, osv. Information omkring vores arbejde, med en masse eksempler , jeg er teamleder på et demensplejecenter

 • Avatar lh cf118560

  Jeg syntes det vigtigt at vi i dette forum, også husker at tænke på og tale om dødens nærvær, når vi taler om trivsel og tryghed i Byen for Livet. Det er ingen hemmelighed at en bolig på et plejecenter højst sandsynlig også bliver der man dør (det vil jeg da håbe, - i stedet for at dø på et sygehus!). Døden er jo mere fremtrædende i plejeboliger, da man jo flytter ind sådan et sted, når man ikke længere kan tage vare på sig selv.

  Vi i firmaet Institut for Eksistens har bud på hvordan der skabes tryghed og trivsel i en by for 300 mennesker, hvor døden kommer til at være mere/oftere tilstede og synlig, end i andre bo-former. Vi vil gerne bidrage med nytænkning, redskaber og løsninger, så døden bliver mindre frygtelig. Døden er jo et grundvilkår. Noget vi skal leve med. Også i Byen for Livet.

 • User profile default
  6 måneder siden
  Bente Møgelhøj

  Pårørende har brug for at føle sig velkomne i plejecentret, men på en uforpligtende måde. Det er væsentligt at kunne prøve at (gen-)skabe sig et liv, og det er væsentligt ikke at føle sig for fastholdt i plejerollen. Men pårørende kan sagtens indgå som frivillige ved at indgå som supplement til lettere opgaver, der kan kombineres med samvær med egen ægtefælle/forældre etc. Deltage i kaffedrikning / måltider, mindre aktiviteter etc

 • User profile default
  6 måneder siden
  Bente Møgelhøj

  Som ægtefælle til en dement( nu afdød) tror jeg mange vil have det som jeg: I den tidlige fase vil det være rart med ældrebolig tæt ved / i "byen" , men når den demente når til plejebolig-stadiet, tror jeg ikke, det er en god ide med fælles bolig. På dette tidspunkt er ægtefællens ressourcer i bund og aflastning er meget væsentlig.

  • User profile default
   6 måneder siden
   Peter Jakobsen

   Det har vi også hørt fra flere andre steder Bente. Det vil helt sikkert blive taget til underretning :)

 • 10 måneder siden
  Trine Ebsen WorkStyle

  Så dette skønne rum og tænkte straks på at rum som disse + sanse rum kan gøre en stor forskel. Give ro, genkendelse, tilbagebring minder og forlænge livskvaliteten hos vores kære <3
  https://www.facebook.com/mashable/videos/10153716530124705/

  • Avatar 18538 305081736307 2301654 n
   10 måneder siden
   Hanne Margrethe Phelps

   Jeg har lige kigget på linket og det er virkelig dejligt at se hvordan genkendelighed får mennesker til at huske ting de troede der var glemt og det giver tryghed og glæde der ud over.

 • Avatar 18538 305081736307 2301654 n
  11 måneder siden
  Hanne Margrethe Phelps

  Hvis der findes aktiviteter i områder, der appellerer til den enkelte og giver mulighed for at deltage kan man tiltrække mange mennesker. Det kunne være et område med geder, høns, kaniner eller andre dyr som børnene kan få lov til at kæle med og fodre. Med en stor dejlig legeplads med bord og bænke og overdækning så man kan medtage sin frokostkurv. Et sted hvor man som småbørnsfamilie kunne lave små udflugter til, og hygge med andre børnefamilier og beboere der har lyst til at se på og deltage i hyggen. Så er der jo også mulighed for at besøgende kan bruge de butikker der er i byen og måske spise deres aftensmad i en familievenlig restaurant med familievenlige priser inden turen igen går hjem. .

 • User profile default

  Byen bliver attraktiv gennem et aktivt, rigt og levende kulturliv. Kulturaktiviteter er noget der kan samle folk på tværs af generationer og forudsætninger. Mange demensramte bevarer en musikalsk hukommelse og vil have glæde af at deltage i musikaktiviteter eller lytte til musik. Musikken må ikke bare blive en tom lydkulisse og flad underholdning, derfor er det vigtigt at ansætte uddannede musikterapeuter som kan koordinere musik og kulturtilbud som er tilrettelagt efter de demensramtes behov, og som stimulerer uden at overstimulere.

  • Avatar 18538 305081736307 2301654 n

   Jeg kunne godt forestille mig, at der var en musikstue, hvor man kunne invitere musikstuderende og andre frivillige, til at komme og spille og synge sammen med beboerne og også invitere folk fra nærmiljøet til at komme og være med. Gerne en fast dag om ugen så det blev en tradition for de omkringboende at komme den dag så man ikke hele tiden skal tænke på at sende invitationer ud. Kommer der en dag ikke nogen og spiller, så kan man bare synge nogle sange sammen. Det er altid en dejlig oplevelse at synge sammen.

 • User profile default
  ca. et år siden
  Kirsten Rask

  Hvordan inddrager vi omverdenen

  • Avatar 600249 1002029915098 1903163647 n
   6 måneder siden
   Esther Christensen

   Hej Kirsten. Jeg tror man kan inddrage omverdenen ved at lave nogle fælles arrangementer, for nærmiljøet. Jeg tænker fællesspisning, indenfor eller udenfor alt efter vejret. Klip, klistre, lave drager og flyve med dem. Invitere famillie og venner til forskellige oplevelser, musiske eller udendørs arrangementer. Sende invitationer ud i god tid evt. til ældreklubber, skoler mv. hvor man selv bidrager med noget man laver på stedet eller har lavet og bringer med og viser og fortæller. Jeg synes der er utroligt mange ting man kan lave fælles og husk at invitere i meget god tid så man kan lave og medbringe sit projekt til underholdning eller fremvisning.

 • Avatar 18538 305081736307 2301654 n

  Jeg synes at det kunne være en god ide at få mange studerende indenfor pleje og omsorg - ergo- og fysioterapeuter, sygeplejestuderende, læge studerende mv. til at komme i praktik på stedet. Det skulle også være sådan at man kan samle point ved at komme i praktik på stedet så man kan få en form for merit når man søger ind på en uddannelse der har noget med området at gøre. Så kunne det også være godt hvis der var studieboliger i eller i nærheden af byen så det blev mere attraktivt at søge ind som praktikant der.

 • Avatar 600249 1002029915098 1903163647 n
  ca. et år siden
  Esther Christensen

  Der kunne også bygges en spejderhytte som både beboere og spejdere kunne bruge evt sammen eller hver for sig. Det vil også give børn og unge et bedre forhold til ældre og demente mennesker. Sådan en spejder hytte kan jo bruges til mange formål - jeg tænker på beboere der har en rund fødselsdag ol. og som har familie langvejs fra der måske for et mindre beløb kan overnatte i denne forbindelse. Der er masser af muligheder og mulighed for masser -

 • Avatar foto mig 1

  I Holland og Frankrig har et par plejehjem haft stor succes med at udbyde boliger til studerende, der mod tag over hovedet arbejder frivilligt og engagerer sig i de ældre beboeres hverdag og trivsel.

  Apropos dialogen omkring hvordan man i Byen for Livet kan inddrage musik, motion, kunst etc.:
  Med et par konservatorie-, idræts-, psykologi- og pædagogikstuderende ville der i dejligdagen være tilskyndelse til musik, morgengymnastik og ikke mindst samvær og samtale med nogle yngre beboere, der ikke kun er engageret på frivillig eller professionel basis, men er et konstant element i Byen for Livet, hvilket også giver genkendelse og tryghed.

  https://www.agingcare.com/Articles/college-students-living-in-nursing-home-179924.htm

 • Avatar hvid
  ca. et år siden
  Byen for Livet

  -Forslag kommet ind på Kick-Off arrangementet d. 25 August-
  Der skal tages hensyn til enlige med demens så de ikke bliver ensomme og isolerede.
  Inddragelse af spejdere, børnehaver, sfo´er, skoler mm.
  Man kunne evt. have en spejderhytte i Byen for Livet (legeplads, bålplads etc.)

 • Avatar hvid
  ca. et år siden
  Byen for Livet

  -Forslag kommet ind på Kick-Off arrangementet d. 25 August-
  Skab mest mulig generel viden om demens hos den lokale befolkning.
  Gør brug af og skabe flere "Demensvenner"
  Demensvenlige forretninger, banker osv.
  Skab demensvenlige arbejdspladser.

 • Avatar hvid
  ca. et år siden
  Byen for Livet

  -Forslag kommet ind på Kick-Off arrangementet d. 25 August-
  Ejerboliger/lejeboliger for alle i familien så man kan blive i området (byen i byen)

 • Avatar hvid
  ca. et år siden
  Byen for Livet

  -Forslag kommet ind på Kick-Off arrangementet d. 25 August-
  Integrer børnehaver.
  Integrer i lokalsamfundet.
  Sundhedsfaglig viden skal i fokus.
  Vi må skabe mangfoldighed i vores tilgang.
  Vær opmærksom på dem der ikke har ægtefæller.

  • Avatar cv5 face
   ca. et år siden
   René Beier Fogtmann

   Børnehaver ville gøre det nemmere for folk med børnefamilier at gøre brug af bydelen. Men hvordan får vi folk til bydelen i første omgang? Lokalsamfundet kan integreres ved at gøre transporten til bydelen bedre, i form af offentligt transport - men endnu vigtigere cykelstier til og fra området.